Wielokanałowy rejestrator temperatury, wilgotności, napięcia GRAPHTEC GL2000

Wielokanałowy rejestrator temperatury, wilgotności, napięcia GRAPHTEC GL2000

GRAPHTEC GL2000 to 4-kanałowy szybki rejestrator temperatury, wysokiego napięcia (kompatybilny z III CAT przyrządów), wilgotności i sygnałów impulsowych i logicznych. Posiada 4 wielofunkcyjne, izolowane wejścia analogowe, 4 wejścia sygnałów logicznych/impulsowych i 4 wyjścia sygnałów alarmowych. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem próbkowania i dużym zakresem napięć wejściowych. Umożliwia bezpośredni pomiar napięć łącznie z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej napięcia, temperatury, wilgotności oraz parametrów sygnałów impulsowych, np: funkcja licznika obrotów. Przystosowany jest także do wykonywania pomiarów pośrednich z użyciem przetworników napięcie/prąd. Bezpośrednią obserwację rejestrowanych sygnałów umożliwia czytelny kolorowy 7 calowy wyświetlacz LCD. Standardowo z rejestratorem dostarczana jest aplikacja PC, która umożliwia, z poziomu komputera, pełną kontrolę pracy rejestratora przez port USB lub sieć LAN.

Cechy warte podkreślenia

4 izolowane kanały, wielofunkcyjność pomiaru

Wszystkie kanały wejściowe są galwanicznie, wzajemnie od siebie odizolowane
i odizolowane od masy. Daje to gwarancję pełnej separacji podawanych sygnałów. Każde z wejść możemy skonfigurować do pomiaru dowolnego parametru, tzn.: napięcia, temperatury, wilgotności lub prądu z przetwornika napięcie prąd. Wielofunkcyjne urządzenie GL2000 umożliwia więc jednoczesny pomiar i rejestrację zupełnie różnych parametrów i analizę zależności między mierzonymi wielkościami.

Zakresy pomiarów

Napięcie

20 mV do 1000 V, 1-5 V

Temperatura

Termopary K, E, J, T, N, R, S, B, W

Wilgotność

0 to 100%

GL2000 zaliczony został do CAT III przyrządów pomiarowych z możliwością wykonywania pomiarów do 600 V rzeczywistej skutecznej wartości napięcia. Można nim wykonywać pomiary fluktuacji napięcia na liniach zasilających, mierząc peak – peak i wartość skuteczną.

Częstość próbkowania

Maksymalna częstość próbkowania wynosi 1µs. Górnym ograniczeniem jest 1 min. Próbki są pobierane we wszystkich kanałach pomiarowych jednocześnie, zatem nie maleje maksymalna szybkość próbkowania w zależności od ilości używanych kanałów

W przypadku zastosowania okresu próbkowania krótszego niż 1ms, rejestrator temperatury zapisuje dane w wewnętrznej pamięci RAM.

Współpraca z komputerem

Urządzenie posiada dwa porty USB: jeden do współpracy z pamięcią USB oraz drugi, do połączenia z PC. Ponadto GL2000 wyposażone jest w port sieci LAN co umożliwia dostęp do zawartości pamięci urządzenia z dużej odległości oraz pełną, zdalną kontrolę rejestratora.

Możliwość współpracy z wieloma rodzajami pamięci

Dane śledzone przez dłuższe okresy czasu, o okresach próbkowania do 1 ms do 1min, mogą być przechwycone bezpośrednio do wewnętrznej pamięci fleszowej 3.9 GB lub do zewnętrznej pamięci USB. W przypadku zastosowania okresu próbkowania krótszego od 1 ms, 4 milion próbek może być zapisane w wewnętrznej pamięci RAM. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano bardzo dużą elastyczność przy realizacji pomiarów i ich analizie.

 

Przechwytywanie danych (pomiar w 4 kanałach)

Częstość próbkowania

1µs

10µs

1ms

1s

Wewnętrzny RAM (do 4 mln próbek)

4 sek.

40 sek.

Około 66 min.

46 dni

Wewnętrzna pamięć flash 3.9 GB

-

-

3 dni 19 godz.

Ponad 1 rok

Zewnętrzna pamięć SD/USB

-

-

4 dni 3 godz.

Ponad 1 rok

Załączone oprogramowanie

Standardowo rejestrator temperatury wyposażony jest w aplikację PC, która umożliwia konfigurowanie GL2000 i wykonywanie pomiarów sterując pracą GL2000 bezpośrednio z komputera poprzez złącze USB lub LAN. Dodatkowo, aby lepiej monitorować przebieg sygnałów analogowych, oprogramowanie umożliwia inne przydatne funkcje, takie jak bezpośredni zapis danych w pliku Excel i tworzenie raportu, wyświetlanie wyników pomiarów w układzie X–Y czy też w formie „słupków” odzwierciedlających wartość liczbową Y-T. Wspiera przesyłanie danych w czasie rzeczywistym  do częstości próbkowania 1 ms. Można również wyświetlić dane  zapisane w wewnętrznym RAM. Aby zwiększyć użyteczność programu, dostępny jest też system pomocy.

Czytelny 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD

Żywy, czytelny 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z matrycą TFT, daje doskonały podgląd ustawionych parametrów pomiaru, przechwyconych sygnałów analogowych i wartości cyfrowych.

Możliwość ciągłej pracy na zasilaniu bateryjnym

Wydajny opcjonalny zestaw akumulatorowy umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie brakuje stałego zasilania lub może być ono często przerywane. Dla określonych parametrów pomiaru zestaw umożliwia do 2,4 godz. ciągłych pomiarów i pokazuje ilość pozostałej jeszcze energii. W przypadku spadku napięcia na bateriach wszystkie pliki są zapisywane i bezpiecznie zamykane.

Różnorodne wbudowane funkcje uruchamiania i zatrzymywania pomiaru

GL2000 można zaprogramować w ten sposób, aby włączał się automatycznie i wykonywał pomiar w momentach czasowych istotnych dla występujących sygnałów. Służą temu kombinacje sygnału przełączającego (triger) i zegara.

Pobierz folder