Wielokanałowy rejestrator temperatury, wilgotności, napięcia GRAPHTEC GL900

Wielokanałowy rejestrator temperatury, wilgotności, napięcia GRAPHTEC  GL900

GRAPHTEC GL900 to wielokanałowy szybki rejestrator temperatury, napięcia, wilgotności i sygnałów impulsowych. Oferowane są dwa modele cztero i ośmiokanałowy. W zależności od modelu posiada 8 (4) wielofunkcyjnych, izolowanych wejść analogowych, 4 wejścia sygnałów logicznych/impulsowych i cztery wyjścia sygnałów alarmowych. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem próbkowania i dużym zakresem napięć wejściowych. Umożliwia bezpośredni pomiar napięć, temperatury, wilgotności oraz parametrów sygnałów impulsowych, np: funkcja licznika obrotów. Przystosowany jest także do wykonywania pomiarów pośrednich z użyciem przetworników napięcie/prąd. Bezpośrednią obserwację rejestrowanych sygnałów umożliwia czytelny kolorowy 7 calowy wyświetlacz LCD. Standardowo z rejestratorem dostarczana jest aplikacja PC, która umożliwia, z poziomu komputera, pełną kontrolę pracy rejestratora przez port USB lub sieć LAN.

Cechy warte podkreślenia

4 lub 8 izolowanych kanałów, wielofunkcyjność pomiaru

Wszystkie kanały wejściowe są galwanicznie, wzajemnie od siebie odizolowane
i odizolowane od masy. Daje to gwarancję pełnej separacji podawanych sygnałów. Rejestratory dostępne są w dwóch wersjach: 4-kanałowy lub 8-kanałowy. Każde z wejść możemy skonfigurować do pomiaru dowolnego parametru, tzn: napięcia, temperatury, wilgotności lub prądu z przetwornika napięcie prąd. Wielofunkcyjne urządzenie GL900 umożliwia więc jednoczesny pomiar i rejestrację zupełnie różnych parametrów i analizę zależności między mierzonymi wielkościami.

Zakresy pomiarów

Napięcie

20 mV to 500 V, 1-5 V

Temperatura

Termopary K, E, J, T, N, R, S, B, W

Wilgotność

0 to 100%

Częstość próbkowania

Maksymalna częstość próbkowania wynosi 10µs. Górnym ograniczeniem jest 1 min.

W przypadku zastosowania okresu próbkowania krótszego niż 1ms, rejestrator temperatury zapisuje dane w wewnętrznej pamięci RAM.

Wspołpraca z komputerem

Urządzenie posiada dwa porty USB: jeden do współpracy z pamięcią USB oraz drugi, do połączenia z PC. Ponadto GL900 wyposażone jest w port sieci LAN co umożliwia dostęp do zawartości pamięci urządzenia z dużej odległości, oraz pełną, zdalną kontrolę rejestratora.

Możliwość współpracy z wieloma rodzajami pamięci

Dane śledzone przez dłuższe okresy czasu, o okresach próbkowania do 1 ms do 1min, mogą być przechwycone bezpośrednio do wewnętrznej pamięci fleszowej 256 MB lub do zewnętrznej pamięci USB. W przypadku zastosowania okresu próbkowania krótszego od 1 ms, 1 milion próbek może być zapisany w wewnętrznej pamięci RAM. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano bardzo dużą elastyczność przy realizacji pomiarów i ich analizie.

Przechwytywanie danych (pomiar w 8 kanałach)

Częstość próbkowania10µs 100 µs 500 µs 1ms 10ms 100ms 1s

Wewnętrzny RAM (do 1 mln próbek)

10 sek.

Około 100 sek.

Około 8 min i 20 sek.

Około 16 min i 40 sek.

Około 2 godz. i 40 sek.

Około 27 godz.

Około 11 dób i 13 godz.

Wewnętrzna pamięć flash 256 MB

x

x

x

Około 1 godz.

Około 11 godz.

Około 4 dób

Około 46 dób

Zewnętrzna pamięć USB 512MB

x

x

x

Około 2 godz.

Około 22 godz.

Około 9 dób

Około 93 dób

Załączone oprogramowanie

Standardowo rejestrator temperatury wyposażony jest w aplikację PC, która umożliwia wykonywanie pomiarów sterując pracą GL900 bezpośrednio z komputera poprzez złącze USB lub LAN. Dodatkowo, aby lepiej monitorować przebieg sygnałów analogowych, oprogramowanie umożliwia inne przydatne funkcje, takie jak bezpośredni zapis danych w pliku Excel i tworzenie raportu, wyświetlanie wyników pomiarów w układzie X–Y czy też w formie „słupków” odzwierciedlających wartość liczbową. Aby zwiększyć użyteczność programu, dostępny jest też system pomocy.

Czytelny 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD

Żywy, czytelny 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z matrycą TFT, daje doskonały podgląd ustawionych parametrów pomiaru, przechwyconych sygnałów analogowych i wartości cyfrowych.

Możliwość ciągłej pracy na zasilaniu bateryjnym

Wydajny opcjonalny zestaw akumulatorowy umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie brakuje stałego zasilania lub może być ono często przerywane. Dla określonych parametrów pomiaru zestaw umożliwia do 2,4 godz. ciągłych pomiarów i pokazuje ilość pozostałej jeszcze energii. W przypadku spadku napięcia na bateriach wszystkie pliki są zapisywane i bezpiecznie zamykane.

Różnorodne wbudowane funkcje uruchamiania i zatrzymywania pomiaru

GL900 można zaprogramować w ten sposób, aby włączał się automatycznie i wykonywał pomiar w momentach czasowych istotnych dla występujących sygnałów. Służą temu kombinacje sygnału przełączającego (triger) i zegara.

 

 Pobierz folder