Wielokanałowy rejestrator temperatury, wilgotności, napięcia GRAPHTEC GL980

Wielokanałowy rejestrator temperatury, wilgotności, napięcia GRAPHTEC  GL980

GRAPHTEC GL980 to 8-kanałowy szybki rejestrator temperatury, napięcia, wilgotności,  sygnałów impulsowych i logicznych. Ma 8 wielofunkcyjnych, izolowanych wejść analogowych, 4 wejścia sygnałów logicznych/impulsowych i 4 wyjścia sygnałów alarmowych. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem próbkowania (od 1 µs) i dużym zakresem napięć wejściowych. Umożliwia bezpośredni pomiar napięć (łącznie z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej napięcia), temperatury, wilgotności oraz parametrów sygnałów impulsowych, np: funkcja licznika obrotów. Przystosowany jest także do wykonywania pomiarów pośrednich z użyciem przetworników napięcie/prąd. Bezpośrednią obserwację rejestrowanych sygnałów umożliwia czytelny kolorowy 7 calowy wyświetlacz LCD. Standardowo z rejestratorem dostarczana jest aplikacja PC, która umożliwia, z poziomu komputera, pełną kontrolę pracy rejestratora przez port USB lub sieć LAN.

Cechy warte podkreślenia

8 izolowanych kanałów, wielofunkcyjność pomiaru

Wszystkie kanały wejściowe są galwanicznie, wzajemnie od siebie odizolowane
i odizolowane od masy. Daje to gwarancję pełnej separacji podawanych sygnałów. Każde z wejść możemy skonfigurować do pomiaru dowolnego parametru, tzn.: napięcia, temperatury, wilgotności lub prądu z przetwornika napięcie prąd. Wielofunkcyjne urządzenie GL980 umożliwia więc jednoczesny pomiar i rejestrację zupełnie różnych parametrów i analizę zależności między mierzonymi wielkościami.

Zakresy pomiarów

Napięcie

20 mV to 500 V, 1-5 V

Temperatura

Termopary K, E, J, T, N, R, S, B, W

Wilgotność

0 to 100%

Częstość próbkowania

Maksymalna częstość próbkowania wynosi 1µs. Górnym ograniczeniem jest 1 min. Próbki są pobierane we wszystkich kanałach jednocześnie. W przypadku zastosowania okresu próbkowania krótszego niż 1ms, rejestrator temperatury zapisuje dane w wewnętrznej pamięci RAM.

Współpraca z komputerem

Urządzenie posiada dwa porty USB: jeden do współpracy z pamięcią USB oraz drugi, do połączenia z PC. Ponadto GL980 wyposażone jest w port sieci LAN co umożliwia dostęp do zawartości pamięci urządzenia z dużej odległości oraz pełną, zdalną kontrolę rejestratora.

Możliwość współpracy z wieloma rodzajami pamięci

Dane śledzone przez dłuższe okresy czasu, o okresach próbkowania do 1 ms do 1min, mogą być przechwycone bezpośrednio do wewnętrznej pamięci fleszowej 3.9 GB lub do zewnętrznej pamięci USB. W przypadku zastosowania okresu próbkowania krótszego od 1 ms, 4 milion próbek/kanał może być zapisane w wewnętrznej pamięci RAM. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano bardzo dużą elastyczność przy realizacji pomiarów i ich analizie.

Przechwytywanie danych (pomiar w 8 kanałach)

Częstość próbkowania

1µs

10µs

1ms

1s

Wewnętrzny RAM (do 4 mln próbek)

4 sek.

40 sek

Około 66 min.

46 dni

Wewnętrzna pamięć flash 3.9 GB

-

-

2 dni 6 godz.

Ponad 1 rok

Zewnętrzna pamięć SD/USB

-

-

2 dni 11 godz.

Ponad 1 rok

 

Załączone oprogramowanie

Standardowo rejestrator temperatury wyposażony jest w aplikację PC, która umożliwia konfigurowanie GL980 i wykonywanie pomiarów sterując pracą GL980 bezpośrednio z komputera poprzez złącze USB lub LAN. Dodatkowo, aby lepiej monitorować przebieg sygnałów analogowych, oprogramowanie umożliwia inne przydatne funkcje, takie jak bezpośredni zapis danych w pliku Excel i tworzenie raportu, wyświetlanie wyników pomiarów w układzie X–Y czy też w formie „słupków” odzwierciedlających wartość liczbową Y-T. Wspiera przesyłanie danych w czasie rzeczywistym  do częstości próbkowania 1 ms. Można również wyświetlić dane  zapisane w wewnętrznym RAM. Aby zwiększyć użyteczność programu, dostępny jest też system pomocy.

Czytelny 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD

Żywy, czytelny 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z matrycą TFT, daje doskonały podgląd ustawionych parametrów pomiaru, przechwyconych sygnałów analogowych i wartości cyfrowych.

Możliwość ciągłej pracy na zasilaniu bateryjnym

Wydajny opcjonalny zestaw akumulatorowy umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie brakuje stałego zasilania lub może być ono często przerywane. Dla określonych parametrów pomiaru zestaw umożliwia do 2,4 godz. ciągłych pomiarów i pokazuje ilość pozostałej jeszcze energii. W przypadku spadku napięcia na bateriach wszystkie pliki są zapisywane i bezpiecznie zamykane.

Różnorodne wbudowane funkcje uruchamiania i zatrzymywania pomiaru

GL980 można zaprogramować w ten sposób, aby włączał się automatycznie i wykonywał pomiar w momentach czasowych istotnych dla występujących sygnałów. Służą temu kombinacje sygnału przełączającego (triger) i zegara.

  Pobierz folder